Bu sayfa güncellenmekte olup fiyat almak isteyen yatırımcıların; işletmeyi kuracakları arazinin aplikasyon krokisini, yatırımın konusu ve kapasitesiyle ilgili tüm bilgileri göndermeleri gerekmektedir.

Henüz arazi temin etmemiş veya tapusu yatırımcıya ait olmayan işler için fiyat veremiyoruz.
İşletme kurulacak arazinin yol, su ve elektrik imkanı mutlaka mevcut olmalıdır.
Ayrıca imara açılmasına engel bir durum söz konusu olmamalıdır.

Hayvancılık Projeleri Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri

PROJE PAKETİNİN İÇERİĞİ
1- Mimari Uygulama Projeleri
2- Statik Uygulama Projeleri
3- Elektrik Uygulama Projeleri
4- Mekanik Uygulama Projeleri
5- Metraj-Keşif ve Yaklaşık Maliyet Dosyası
(Aplikasyon krokisi, plan kote ve zemin etüdü yatırımcıya aittir)


BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK PROJELERİ

Süt Sığırı İşletmeleri:
50 Baş İnek Süt Sığırı İşletmesi : …………………… TL
60 Baş İnek Süt Sığırı İşletmesi : …………………… TL
70 Baş İnek Süt Sığırı İşletmesi : …………………… TL
80 Baş İnek Süt Sığırı İşletmesi : …………………… TL
100 Baş İnek Süt Sığırı İşletmesi : …………………… TL
120 Baş İnek Süt Sığırı İşletmesi : …………………… TL

Besi Sığırı İşletmeleri:
50 Başlık Besi Sığırı İşletmesi : …………………… TL
70 Başlık Besi Sığırı İşletmesi : …………………… TL
100 Başlık Besi Sığırı İşletmesi : …………………… TL
150 Başlık Besi Sığırı İşletmesi : …………………… TL
200 Başlık Besi Sığırı İşletmesi : …………………… TL
250 Başlık Besi Sığırı İşletmesi : …………………… TL


KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK PROJELERİ

Süt Üreten Koyun / Keçi Çiftlikleri
100 Baş Sağmal Koyun – Keçi İşletmesi : …………………… TL
150 Baş Sağmal Koyun – Keçi İşletmesi : …………………… TL
200 Baş Sağmal Koyun – Keçi İşletmesi : …………………… TL
250 Baş Sağmal Koyun – Keçi İşletmesi : …………………… TL
300 Baş Sağmal Koyun – Keçi İşletmesi : …………………… TL
400 Baş Sağmal Koyun – Keçi İşletmesi : …………………… TL
500 Baş Sağmal Koyun – Keçi İşletmesi : …………………… TL

Et ve Besi Koyun – Keçi Çiftlikleri
100 Başlık Besi Koyun – Keçi İşletmesi : …………………… TL
150 Başlık Besi Koyun – Keçi İşletmesi : …………………… TL
200 Başlık Besi Koyun – Keçi İşletmesi : …………………… TL
250 Başlık Besi Koyun – Keçi İşletmesi : …………………… TL
300 Başlık Besi Koyun – Keçi İşletmesi : …………………… TL
400 Başlık Besi Koyun – Keçi İşletmesi : …………………… TL
500 Başlık Besi Koyun – Keçi İşletmesi : …………………… TL


BROILER (BROYLER) TAVUK KÜMESİ PROJELERİ

20.000 (20 binlik) Tavuk Kümesi ve Müştemilatı: …………………… TL
25.000 (25 binlik) Tavuk Kümesi ve Müştemilatı: …………………… TL
30.000 (30 binlik) Tavuk Kümesi ve Müştemilatı: …………………… TL
40.000 (40 binlik) Tavuk Kümesi ve Müştemilatı: …………………… TL
50.000 (50 binlik) Tavuk Kümesi ve Müştemilatı: …………………… TL

Harita Ölçümleri Ve Zemin Etüd Rapuru Yatırımcı Tarafından Temin Edilecektir
Ödeme: %60 Peşin, %20 Mimari Proje Bitince %20 Tüm Projeler Teslim Edilince Yapılacaktır
Projeler Yatırımcının İhtiyacına, Parsel Ve İmar Çapına Göre Sıfırdan Çizilmektedir. Mimari Projenin Çizilebilmesi İçin Arazi Tapu Çapının (Aplikasyon Krokisi) Tarafımıza Gönderilmesi Gerekmektedir. Projeler, Tarım Bakanlığı, TKDK Ve AB Kriterlerine Uygun Olacak Şekilde Hazırlanmaktadır.


Projeler Yatırımcının İhtiyacına, Parsel Ve İmar Çapına Göre Sıfırdan Çizilmektedir. Mimari Projenin Çizilebilmesi İçin Arazi Tapu Çapının (Aplikasyon Krokisi) Tarafımıza Gönderilmesi Gerekmektedir. Projeler, Tarım Bakanlığı, TKDK Ve AB Kriterlerine Uygun Olacak Şekilde Hazırlanmaktadır.