Müşterilerimizin tüm resmi izin ve ruhsat aşamaları bizzat firmamız tarafından yürütülmektedir. Firmamız bünyesinde görev yapan mimar ve mühendisler tarafından müşterilerimize yıllık gelir-gider ve coğrafi konum dikkate alınarak bölgesel hayvan besisi ve izlemesi gereken harita içerikli FİZİBİLİTE RAPORU verilmektedir.

FİRMAMIZ İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ FAALİYETLERİNE ANAHTAR TESLİMİ ÇİFTLİK KURULUMUNU DA EKLEMİŞTİR.

AHIR PROJE VE TAAHHÜT HİZMETLERİMİZ

 • Proje planlama
 • Yer seçimi
 • İnşaat projesi planlama
 • İnşaat ruhsatı takibi
 • Makine ekipman seçimi
 • Teknik şartname hazırlanması
 • Teklif alma ve ihale prosedürlerinin hazırlanması
 • İş planı yazılması
 • Teknik proje yazımı
 • Ek taahhütnamelerin hazırlanması
 • Başvuru formunun doldurulması
 • Kredi niyet mektubu temini
 • Başvuru dosyalarının hazırlanması
 • Proje uygulama hizmeti
 • Kredi dosyasının haazırlanması
 • İnşaatın yapılması ve/veya takibi
 • Makine ekipmanın kurulması
 • Ödeme talebi paketi hazırlama / Ödeme takibi
 • Üretim planlama
 • Mesleki eğitim faaliyetleri
 • Sürdürülebilirlik kontrolleri

Bir çiftliğin en uygun maliyetle uzun vadeli hizmet verecek şekilde inşası, doğru plan ve projelendirme neticesinde olur. Arazinin yapısı, işletmenin yönetim şekli, hayvanların yetiştirilme biçimi, genişleme ve büyüme tahminleri ve öngörülemeyen faktörler de hesaba katılarak geniş perspektifli bir planlamayla çiftlik kurma işlemleri başlar.

Ön fizibilite raporunda, güncel maliyet analizleri yapılır. Karlılık ve fayda maliyet oranları çıkarılır. Elde edilen bilgiler ışığında ön proje hazırlanır. Buna göre sizin için en uygun çiftlik altyapısı ortaya çıkar ve proje bittiğinde nasıl bir sonuç çıkacağı tahminen belli olur. Genel vaziyet planı, mimari proje, statik – betonarme projeleri, sıhhi tesisat ve su sistemleri projesi, elektrik projesi, yollar – kanallar ve ihtiyaca göre ortaya çıkacak diğer unsurların projelendirilmesi neticesinde ruhsatlar alınır ve inşaat başlar.

Dilerseniz sadece projelendirme hizmetini bizden alır, inşaatı kendiniz yaparsınız veya anahtar teslimi tüm proje taahhüt işini bize verebilirsiniz. Anahtar teslimi bir çiftlik istediğinizde, projelendirme aşamasından sonra inşaat ekibimiz işe başlar ve en kısa zamanda modern, kaliteli ve en uygun maliyetle tesisinizi teslim ederiz.Sütçülük Ahır Planları

Sitemizdeki ahır planlarında yer alan ölçüler kültür ırklarının özellikleri dikkate alınarak verilen ortalama değerler olup üreticilerimiz için ineklerin konforunu ve bakımını kolaylaştıracak nitelikte bir rehber ve bilgi kaynağı sağlamak üzere oluşturulmuştur. Ahırın bulunduğu bölge koşulları, ineklerin ırkı, yaşı ve laktasyon dönemleri de dahil olmak üzere bir çok faktör bu değerleri etkileyebilir.

50 Sağmallık Serbest Duraklı Ahır Planları

Kuyruk kuyruğa - 2 sıralı - Yem dağıtım yolu içeride


Kuyruk kuyruğa - 2 sıralı - Yem dağıtım yolu dışarıdaBaş başa - 2 sıralı - Yem dağıtım yolu içeride


Baş başa - 2 sıralı - Yem dağıtım yolu dışarıda40 Sağmallık Serbest Duraklı Ahır Planları

Kuyruk kuyruğa - 2 sıralı - Yem dağıtım yolu içeride


Kuyruk kuyruğa - 2 sıralı - Yem dağıtım yolu dışarıdaBaş başa - 2 sıralı - Yem dağıtım yolu içeride


Baş başa - 2 sıralı - Yem dağıtım yolu dışarıdaGenç Hayvan Barınak Planları / Padoklu Barınak Planları

44 Hayvanlık Buzağı ve Padoklu Düve Barınak Planı (50 Sağmallık Sürü için)

6 Buzağılık Çok Bölmeli Buzağı Kulübesi (Doğumdan sütten kesme tarihine kadar)
8 Buzağılık Bölme (Sütten kesme ile 135 Kg.arası)
30'luk 5 Bölmeli Padok (135 Kg.arası ile doğuma 14-21 gün kalan kadar düveler)


44 Hayvanlık Buzağı ve Padoklu Düve Barınak Planı Alternatif (50 Sağmallık Sürü için)

6 Adet Tekli Buzağı Kulübesi (Doğumdan sütten kesme tarihine kadar)
8 Buzağılık Tek Padoklu Bölme (Sütten kesme ile 135 Kg.arası)
30'luk 5 Bölmeli Padok (135 Kg.arası ile doğuma 14-21 gün kalan kadar düveler)


44 Hayvanlık Buzağı ve Duraklı Düve Barınak Planı (50 Sağmallık Sürü için)

6 Adet Tekli Buzağı Kulübesi (Doğumdan sütten kesme tarihine kadar)
8 Buzağılık Tek Padoklu Bölme (Sütten kesme ile 135 Kg.arası)
30 Hayvanlık Duraklı Düve Barınağı


Ahır Detay Planları

Sağmal Ahır Durak Detayları

Kapalı cephe dolgu malzemeli durak / Sağmal Ahır Durak Detayı

Kapalı cephe yataklı durak / Sağmal Ahır Durak Detayı

Arka cephe dolgu malzemeli durak / Sağmal Ahır Durak Detayı

Arka cephe yataklı durak / Sağmal Ahır Durak Detayı

Karşılıklı dolgu malzemeli durak / Sağmal Ahır Durak Detayı

Karşılıklı yataklı durak / Sağmal Ahır Durak Detayı

Büyükbaş Hayvancılık - Yemlik Detayları

Büyükbaş Hayvancılık - Yemlik Detayları / Kilitli Yemlik (Yem Bariyeri)


Büyükbaş Hayvancılık - Yemlik Detayları / Meyilli Yemlik (Yem Bariyeri)

Büyükbaş Hayvancılık - Yemlik Detayları / Raylı Yemlik (Yem Bariyeri)

Büyükbaş Hayvancılık - Sağmal Ahır Suluk Detayları