Modern Ahır ve Ağıl Yapımı Hibe Desteği Müracaatları Başladı

Modern ahır veya ağıl  yaptırmak için %50 hibe desteğinden faydalanmak isteyen yetiştiriciler 1 – 31 Ocak 2018 tarihleri arasında İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüze başvuruda bulunabileceklerdir.

Bakanlar Kurulunun 2014/6359 sayılı Kararına istinaden, Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız tarafından hazırlanan; DAP, GAP, KOP ve DOKAP Kapsamındaki İllerde Mevcut Damızlık Sığır ve Damızlık Koyun İşletmelerinin İnşaat ve Damızlık Erkek Materyal Temininin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2017/2) gereğince; 2014 yılından beri ahır-ağıl yapımına % 50 hibe desteği uygulanmaktadır.

Ahır-ağıl yapımına % 50 hibe projesine, başvuru tarihinden en az bir yıl önce Bakanlık Hayvancılık Bilgi Sistemi’ne kayıt yaptırmış olan ve başvuru tarihinde ise en az 10 en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun – keçi kapasiteli aktif işletmesi olan yetiştiricilerimiz başvurabilirler. Başvurular 1 – 31 Ocak 2018 tarihleri arasında İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüze yapılacaktır.

İnşaat yapımı için başvuru evrakları:
1-İşletme Kayıt Belgesi
2-Hayvan Listesi
3-Tapu
4-Onaylı Nüfus Kayıt Örneği
5-Yatırım Yapılacak Arazide İpotek Olmadığına Dair Belge
6-Hibe Başvuru Formu(Ek-1)
7- Ön Proje Formatı (Ek-2)
8-Tahmini Sabit Yatırım ve Termin Plan Tablosu (Ek-4)
9-Varsa ÇKS ( Çiftçi Kayıt Belgesi ) belgesi
10-Varsa hayvancılık konusunda eğitim belgesi,sertifika vb. belgeler

Üreticilerimize duyurulur.